กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

“บี บี โฮม …. เราเข้าใจความต้องการใช้วัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการของคุณ”

   บริษัท บีบี โฮม กรุ๊ป ตระหนักถึงการเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือสังคม และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราเน้นการให้การสนับสนุนทางด้านทุนการศึกษา และการบริจาค แก่ชนกลุ่มน้อยชาวเขาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

   เมื่อวันที่ 1 มกราคม  2558 ที่ผ่านมา ทันโท บุญธรรม บาลี ประธานกรรมการบริหารฯ บริษัท บี บี โฮม กรุ๊ป พร้อม คณะผู้บริหารบริษัทฯ ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านชาวเขา ณ  หมู่บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บนดอยอมก๋อย ในเขตทุรกันดาร เพื่อมอบของใช้ที่จำเป็น พร้อมทุนการศึกษาให้กับชนกลุ่มน้อยของ หมู่บ้านนาเกียน

S__9732117
S__9732125
S__9732122
S__9732127
S__9732123